Hopp til hovedinnholdet

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity

Ashmore er en stor aktør innen fremvoksende markeder med rundt 55 milliarder USD til forvaltning, med det meste plassert i obligasjoner.

Lindsell Train Global Equity

Lindsell Train ble etablert i 2000 og forvalter rundt 15 milliarder GBP.

Kennox Strategic Value

Kennox Strategic Value forvaltes av gründerne Charles Heenan og Geoff Legg. Selskapet forvalter kun dette fondet.

LGT Sustainable Global Equity

LGT Capital Partners er basert rett utenfor Zurich, og er forvaltningsselskapet til Lichtenstein-baserte LGT Bank.

Somerset Global Emerging Markets

Vi har investert i en "egen" andelsklasse som ekskluderer investeringer i tobakk- og gamblingselskaper

Templeton Global Bond Fund

En av de største amerikanske forvalterne. Børsnotert – selv om store deler av selskapet eies av grunnleggernes familie og ansatte.

PGIM Global Corporate Bond Fund

PGIM er forvaltningsorganisasjonen til det amerikanske forsikringsselskapet Prudential.

Dimensional Global Short Fixed Income Fund

Dimensional forvalter i overkant av 500 milliarder USD og deres filosofi går ut på å finne vedvarende misprisinger i markedet og bygge modeller rundt dette.

Payden Absolute Return Bond Fund

Uavhengig forvalter basert i California med rundt 100 milliarder USD under forvaltning. Begge hovedforvalterne i dette fondet eier over 5% av selskapet.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.