Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Storebrands bærekraftrangeringen

Storebrandgruppens bærekraftrangering graderer selskapene i våre fond ut fra risiko og muligheter koblet til miljømessige, sosiale og selskapsstyringsaspekter (ESG). For kunder og andre interessenter gir den et overordnet bilde av bærekraftelementene i våre fond.

Skalaen går fra 1 til 10. En rating på 10 betyr at et fond har lav bærekraftrisiko og en høy andel selskaper som bidrar til FNs globale bærekraftmål. Merk at selskap med virksomhet i utviklede markeder som Europa og USA ofte har høyere bærekraftnivå enn i vekstmarkeder. Bærekraftrangeringen er relevant for alle aktivaklasser.

Bærekraftratingen bør ikke ses som en kjøpsanbefaling, eie eller selge fondsandeler, eller til å ta investeringsbeslutninger. Vi reserverer oss for eventuelle feil i informasjonen.

Logo av the global goals

Rangeringen består av to deler: 50 prosent ESG-risiko samt 50 prosent muligheter koblet til de globale målene. Risikodelen bygger på data fra Sustainalytics ESG Risk Rating, som måler selskapenes eksponering mot og styring av finansielt relevant bærekraftrisiko. For de resterende 50 prosent analyseres ESG-datakilder for å finne selskaper med produkter og tjenester som bidrar positivt til å oppfylle finansielt relevante bærekraftmål koblet til de globale målene. Storebrand anvender en intern selskapsanalyse med data fra FTSE Russel Green Revenue. For de globale målene vurderes også likestilling i selskapene.

I tillegg til Storebrands egne analyser blir disse nøye utvalgte dataleverandørene brukt:

  • ESG Risk Score: Sustainalytics ESG Risk Rating (50%)
  • SDG Score - Produkter & tjänster: FTSE Russell Green Revenue og intern analyse (40%)
  • SDG Score - Virksomhet: Equileap likestillingsdata (10%)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up