Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Michael Ancher, Pige fra Skagen, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens kunstmuseer.

SKAGEN har lenge vært seg sitt ansvar som investor bevisst, i likhet med vår rolle i møte med utfordringene som må takles for å sikre en bærekraftig fremtid. Utviklingen av en bærekraftig fremtid er en vanskelig og kompleks oppgave, og som investorer ønsker vi å bidra til å løse problemene dette innebærer.

For å oppfylle vår oppgave som formuesforvalter jobber våre porteføljeforvaltere kontinuerlig mot vårt endelige mål, som er å levere best mulig langsiktig, risikojustert avkastning til kundene våre. Dette medfører blant annet å oppspore virksomheter som har, eller er i ferd med å utvikle fremtidsrettede forretningsmodeller som oppfyller våre forventninger til aksjonæravkastning. Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) er en viktig del av det vi ser etter. Vi ser på hele verdikjeden i et produkts livssyklus og oppsporer ansvarlige virksomheter med attraktive priser som kan vinne på å være med på å skape en bærekraftig planet.

 

Aktivt eierskap

Helt siden vi publiserte våre ESG-retningslinjer i 2002, har vi snakket og skrevet om etiske selskaper, selskaper med forretningspraksiser vi ikke vil ta del i og hvordan vi forventer at selskapene behandler alle aksjonærer likt. Etter hvert som samfunnet har utviklet seg, har vi lært mer, og vi har tilpasset oss i takt med de stadig større utfordringene i verden rundt oss.

Selskapers samfunnsforpliktelser har utviklet seg over tid. Siden disse nå inneholder mer omfattende interessenthensyn, vurderer vi løpende hvor godt våre beholdninger håndterer tilknyttede ESG-risikoer og
-muligheter. Vi bruker deretter vår stilling som aktiv eier til å gå i dialog med selskapene for å diskutere hvordan disse hensynene best ivaretas. 

Vi har én overordnet målsetning med vårt aktive samarbeid med porteføljevirksomhetene; vi vil skape og synliggjøre aksjonærverdi. Virksomheter med dårlige produkter eller slett kundeservice vil sannsynligvis ikke skape verdi for aksjonærene. Det samme gjelder for virksomheter som skader miljøet, eller som ikke ivaretar minoritetsaksjonærers rettigheter på en god måte. Så enkelt er det.

Mange virksomheter opptrer på en måte som ikke oppfyller forventningene våre, men hvis vi tror at vi kan påvirke disse virksomhetene ved å engasjere oss, og på denne måten skape endring, kan vi frigjøre aksjonærverdi og samtidig bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Oversikt over engasjement og samarbeid i tredje kvartal 2021

imagebp4na.png

imagejndqd.png

Engasjementsmotor

ESG er et område i rivende utvikling, og hos SKAGEN bestreber vi oss på å følge med på denne utviklingen og utnytte ESG-faktorer i investeringene våre på en klok måte. En av våre største utfordringer har vært å forbedre kommunikasjonen og dokumentasjonen av vårt engasjement og dialogene vi kontinuerlig fører med porteføljeselskapene våre – enten dette foregår via e-post, telefon, videokonferanse eller ansikt til ansikt. Vi har utviklet et internt verktøy som vi kaller «The ESG Engagement Engine» (ESG engasjementsmotor), som skal hjelpe oss til å gjøre dette på en bedre måte. Dette verktøyet gir porteføljeforvaltere, analytikere og ESG-teamet en enkel måte å logge hvert tilfelle av ESG-engasjement på, i form av en app på telefonen. Informasjonen fra appen aggregeres og presenteres som forskjellige visuelle fremstillinger av det samlede engasjementet og de forskjellige stadiene av hvert samarbeidsforhold.

Proaktivt samarbeid

Et viktig aspekt av våre samarbeidsstrategier er rask inngripen i omstridte saker som berører våre porteføljevirksomheter. Godt ESG-samarbeid handler imidlertid ikke bare om å reagere når det skjer noe. Ved å sette søkelyset på finansielt vesentlige bærekrafttemaer i virksomhetene vi er engasjerte i, kan vi fremme merkbare bærekraftforbedringer på en proaktiv måte, og dermed sikre investeringene våre. Avgjørelsen om hva som er finansielt vesentlig for en virksomhet tas på bakgrunn av informasjon fra SASB (Sustainable Accounting Standards Board), virksomhetens vurderinger og våre egne analyser. Dette er områdene vi mener virksomheter bør være spesielt oppmerksomme på.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up