Hopp til hovedinnholdet

Innholdet på denne siden er markedsføring

Atomingeniøren som ble fondsforvalter

Knut Gezelius har siden 2014 vært hovedforvalter i aksjefondet SKAGEN Global. Fondet følger SKAGENs verdibaserte filosofi og porteføljen kjennetegnes av undervurderte selskaper med potensial for omvurdering.  Nylig har Knut fått oppmerksomhet for sitt syn på tradisjonelle verdsettelsesmetoder og den økte betydningen av immaterielle verdier. Dette synet har ført til investeringer som går mot strømmen og som har gitt gode resultater for SKAGEN Global.

Knut har en Master i atomteknologi fra MIT og en MBA fra handelshøyskolen INSEAD. Han har tidligere jobbet med strategisk planlegging i Entergy Corporation i Houston og kapitalforvaltning hos Goldman Sachs i London.

Les mer om Nyttårskonferansen
Foto av en mann

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

keyboard_arrow_up