Hopp til hovedinnholdet

Innholdet på denne siden er markedsføring

Olav Chen er sosialøkonom og forvalter rundt 80 milliarder kroner i Storebrands fond. En profilert forvalter og kjent ansikt fra spaltene. På Nyttårskonferansen deler han sine tanker om investeringsåret 2019 og hvilke områder han ser på som mest interessante ved inngangen til året. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

keyboard_arrow_up