Hopp til hovedinnholdet

Innholdet på denne siden er markedsføring

 

Alexandra Morris har over 20 års erfaring i finansbransjen, hvor hun har befattet seg med alle deler av investeringsprosessen. Fra porteføljeforvalter og direktør for Investor Relations til den nåværende rollen som investeringsdirektør. På årets Nyttårskonferanse tar hun oss med til vekstmarkedene og diskuterer fremtidsutsiktene og mulighetene i foredraget ”Six Billion Reasons Why: An investor’s perspective on Emerging markets”.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

keyboard_arrow_up