Dette er SKAGEN

Et sterkt team som jobber for deg

Et sterkt team som jobber for deg

Vi er en sammensveiset gjeng med unik kunnskap og kompetanse. Få en oversikt over hvem vi er og hva vi jobbe...

Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGENs investeringsfilosofi - slik skaper vi resultater

SKAGEN anvender en verdibasert og aktiv investeringsfilosofi med brede mandater – en filosofi som bygger på sunn fornuft.

Rangeringer

Rangeringer

Hvordan fondene presterer i forhold til andre fond kan være en god kilde til å ta informerte investeringsbeslutninger....

Etikk og selskapsstyring

Etikk og selskapsstyring

SKAGEN forvalter andelseiernes kapital og driver virksomheten i tråd med gjeldende lover, regelverk og i henhold til våre egne etiske retningslinjer.