Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN er et annerledes og uavhengig fondsselskap som kun tilbyr fond vi selv ønsker å investere i.

Å forvalte fond er vår eneste virksomhet, og analysene gjør vi selv. Vi våger å ta upopulære valg, så lenge det kommer kundene til gode. Interessen i å finne de beste investeringene er felles – for når vi gjør det bra, gjør kunden det bra.

Vårt mål er å bli verdens beste fondsforvalter målt i best mulig risikojustert avkastning, kommunikasjon, service og oppfølging.

Historien om SKAGEN

Hvorfor velge SKAGEN?

Et uavhengig fondsselskap som tilbyr noen få kvalitetsfond, som vi selv investerer i. Med en sterk tro på sunn fornuft leter vi etter selskaper over hele verden. Her finner vi skjulte verdier som kan gi kundene våre meravkastning over tid. Flere grunner til å velge SKAGEN.

1993

Kart over Norden og Europa, der Norge og Stavanger er markert.

448 andelseiere
Omtrent 20 millioner kroner i forvaltningskapital

2016

Kart over Norden og Europa, der de nordiske landene og flere land i Europa er markert.

148.000 andelseiere
99 milliarder kroner i forvaltningskapital

Vi mener at ansvarlighet i investeringene er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer over tid.

Faktorer som bærekraft og ansvarlighet er ofte et godt tegn på ledelseskvaliteter, særlig på lengre sikt. Våre porteføljeforvaltere har derfor aktivt integrert selskapenes forretningsførsel samt de miljømessige og sosiale faktorene i investeringsprosessen. 

SKAGEN blant de beste på ansvarlige investeringer

Mer om ansvarlige investeringer

Et Skagen-maleri med fem eldre menn som sitter ved et bord og tenker.
Bilde: Portrettgruppe. Utstillingskomité, 1902. Utsnitt. Av Julius Paulsen, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer.

Vår investeringsfilosofi er enkel: Å finne investeringer som er feilpriset av markedet, men hvor verdien trolig blir anerkjent i fremtiden. Investeringer som tilbyr et stort potensial i forhold til risikoen.

SKAGEN har én investeringsfilosofi som vi har anvendt siden start. 

Vi tilbyr: 

  • Aktivt forvaltede fond
  • Globale mandater
  • Verdibasert investeringsfilosofi
  • Langsiktighet
Bilde av person med forstørrelsesglass som peker mot 3 u'er og en globe.

En av måtene vi aktivt fremmer våre verdier er ved å støtte langsiktig sosialt sponsorarbeide. Sponsorsamarbeider er viktig for å skape engasjement og fellesskap på tvers av land, språk og kulturer. Det styrker også engasjement og verdier blant våre medarbeidere. SKAGEN har i flere år støttet og bidratt til samfunnsnyttige prosjekter, både lokalt og globalt. Se oversikt over alle sponsorsamarbeid.

SKAGEN er et selskap i utvikling. Vi tilbyr spennende jobbmuligheter med utfordringer og muligheter.

SKAGEN er en fantastisk arbeidsplass, og med kundens beste for øye, skal vi være den beste aktøren i markedet. Vi tror på ansvar, og at dyktige og motiverte mennesker trives og yter best når de har stimulerende arbeidsoppgaver.

Ledig stilling

Risikoanalytiker (vikariat)

To kvinner på jobb i SKAGEN.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.