SKAGEN er et annerledes og uavhengig fondsselskap som kun tilbyr fond vi selv ønsker å investere i.

Å forvalte fond er vår eneste virksomhet, og analysene gjør vi selv. Vi våger å ta upopulære valg, så lenge det kommer kundene til gode. Interessen i å finne de beste investeringene er felles – for når vi gjør det bra, gjør kunden det bra.

Vårt mål er å bli verdens beste fondsforvalter målt i best mulig risikojustert avkastning, kommunikasjon, service og oppfølging.

Historien om SKAGEN

 


1993

448 andelseiere
Omtrent 20 millioner kroner i forvaltningskapital

2015

150.000 andelseiere
100 milliarder kroner i forvaltningskapital

Hvorfor velge SKAGEN?

Et uavhengig fondsselskap som tilbyr noen få kvalitetsfond, som vi selv investerer i. Med en sterk tro på sunn fornuft leter vi etter selskaper over hele verden. Her finner vi skjulte verdier som kan gi kundene våre meravkastning over tid. 

Vår investeringsfilosofi er enkel: å finne investeringer som er feilpriset av markedet, men hvor verdien trolig blir anerkjent i fremtiden. Investeringer som tilbyr et stort potensial i forhold til risikoen.

SKAGEN har én investeringsfilosofi som vi har anvendt siden start. 

Vi tilbyr: 

  • Aktivt forvaltede fond
  • Globale mandater
  • Verdibasert investeringsfilosofi
  • Langsiktighet

Vi mener at ansvarlighet i investeringene er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer over tid.

Faktorer som bærekraft og ansvarlighet er ofte et godt tegn på ledelseskvaliteter, særlig på lengre sikt. Våre porteføljeforvaltere har derfor aktivt integrert selskapenes forretningsførsel samt de miljømessige og sosiale faktorene i investeringsprosessen. 

Mer om ansvarlige investeringer


SKAGEN har i flere år støttet og bidratt til gode samfunnsnyttige prosjekter lokalt og globalt. Gjennom samarbeid, sponsorstøtte og gaver bidrar selskapet innen en rekke områder.

Våre bidrag går til barne- og ungdomsarbeid, forskning og utdanning, friluftsliv, frivillige organisasjoner, kulturliv og humanitært arbeid.

SKAGEN har i mange år samarbeidet og bidratt til lokale og globale prosjekter.


SKAGEN er et selskap i utvikling. Vi tilbyr spennende jobbmuligheter med utfordringer og muligheter.

SKAGEN er en fantastisk arbeidsplass, og med kundens beste for øye, skal vi være den beste aktøren i markedet. Vi tror på ansvar, og at dyktige og motiverte mennesker trives og yter best når de har stimulerende arbeidsoppgaver.

Akkurat nå har vi ingen ledige stillinger, men fortsett å holde utkikk så blir kanskje du vår nye kollega.