Spør om sparing

Hvordan gir du smartest bort fondsandeler i julegave og hvor mye kan du gi? Hvordan kan du smartest spare til fremtiden? Les svarene fra nettmøtet.

Mange lurer på hva de skal gi bort til sine nærmeste til jul. Vi i SKAGEN mener naturlig nok at fondsandeler er en super gave som kan bli mer verdt i fremtiden. Men hvordan skal du gi, og hvor mye kan du gi bort?

Dessuten, fra nyttår trer pensjonsreformen i kraft, og med den et økt behov for oss alle til å tenke på fremtiden. Men hva skal du gjøre, og hva passer deg best?

Onsdag 1. desember svarte blant annet formuesforvalter Joachim Skagen på innsendte spørsmål. Les svarene under.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Utbytte

Inger, 01.12.2010, kl.13:54:

Hei jeg lurer på hva som skjer med evt utbytte som betales ut av de selskapene Skagen har aksjer i?

Hei Inger,

Utbytte som betales ut av de selskapene SKAGEN har aksjer i blir reinvestert i fondet. Alt annet likt vil mottatt utbytte fra et selskap medføre at fondskursen øker.

Det var det jeg rakk å svare på i denne omgang. Takk til alle som har sendt inn spørsmål. God lesning! Har dere flere spørsmål er dere hjertelig velkomne til å kontakte oss på telefon 04001, sende en epost til kundeservice@skagenfondene.no eller prøv vår nettprat-tjeneste og chat med oss direkte.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen

Til toppen av siden

Hvordan plassere 900.000 kroner hos Skagen?

Capa, 01.12.2010, kl.12:38:

Jeg har solgt en leilighet og har igjen ca 900.000 i kontanter, som jeg har tenkt å plassere hos Skagen. Noen spørsmål: 1. Hva slags fordeling mellom fondene anbefaler dere? Min favoritt er KonTiki og evt. Tellus på den sikre siden. Tenker jeg riktig, hvis vi antar at jeg er villig til å ta en risiko? 2. Hvordan bør jeg kjøpe fondene - alt på en gang eller gradvis? Da tenker jeg ikke bare på prinsippene, men den konkrete markedsvurderingen deres. Tror dere markedene fortsetter oppover (da bør jeg plassere alt nå) eller kan det komme en korreksjon (plassere gradvis), f eks pga gjeldskrisen i Europa? Mange takk!

Hei Capa,

  1. Både SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Tellus har så langt et godt aksje- og obligasjons år bak seg. Hva slags fondsfordeling du bør velge avhenger av din situasjon; fremtidig kapitalbehov, forventninger til avkastning, ønske om risiko, tidshorisont, erfaringer m.m. Dersom du tar deg tid til å fylle ut vårt rådgivningsunderlag vil vi på en bedre måte kunne kartlegge din situasjon og gi deg en meningsfull anbefaling på dette.  
  2. Som nevnt i tidligere spørsmål finnes det ikke noe fasitsvar på hvilken strategi en skal følge ved inngang i aksjefond. For å redusere risiko på en eventuell engangsinvestering kan inngangen spres på flere innganger. Fordelen med å spre inngangen i aksjefondene er at timingsrisikoen reduseres. Hvis det inntreffer en nedgangsperiode rett etter første inngang blir tapet langt mindre sammenliknet med et engangsinnskudd. I tillegg vil du kunne gjøre kjøp nummer to til en lavere fondskurs enn kjøp nr 1. Prisen en betaler for denne strategien kan være en lavere gjennomsnittsavkastning i spareperioden. Antall innganger avhenger av hvor mye du ønsker å sikre seg på timingsrisiko kontra risiko for at fondskursene også kan stige i denne perioden.
  3. I siste Markedsrapport og de månedlige statusrapportene for SKAGEN Vekst , SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki finner du vårt generelle markedssyn. Når det er sagt tror ikke vi at vi kan spå markedet bedre enn andre aktører på kort sikt. Vi har imidlertid stor tro på at selskapene vi har investert i skal fortsette å gi god verdiskapning og avkastning til våre andelseiere på sikt.

Jeg vil anbefale at du fyller ut følgende rådgivningsunderlag og tar en rådgivningssamtale med våre formuesforvaltere slik at vi kan gi deg et best mulig plasseringsalternativ og strategi for inngang/utgang. Håper å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Joachim Skagen

Til toppen av siden

Gave fra utlandet

Harald, 01.12.2010, kl.12:57:

Hei Joachim, Jeg er Norsk statsborger, men bor og jobber for tiden i, og skatter til, Nederland. Nederland har, i liket med Norge, et fribeløp før det beregnes arveargift. Dersom jeg overfører mine Skagen-fondsandeler til mine barn, som er bosatt i Norge, mens jeg bor i Nederland, vil jeg da "spise" av både min Norske og Nederlandske fribeløpskvote?

Hei Harald,

Dersom gaven (andeler i verdipapirfond) til hver mottaker overstiger ½ G, er gaven melde- og avgiftspliktig til Norge, ettersom du er norsk statsborger (arveavgiftsloven § 1). Hvorvidt gavene også vil være melde-/avgiftspliktige i henhold til nederlandsk rett, kan vi dessverre ikke svare deg på. Anbefaler at du i første omgang forhører deg med Skatteetaten (telefon fra utlandet +47 22 07 70 00) eller nederlandske skattemyndigheter. Merk at arveavgiftsloven har en regel for å hindre dobbeltbeskatning; § 46 fastslår at når en gave ytes av norsk statsborger fast bosatt i utlandet, skal det i avgiften (til Norge) gjøres fradrag for avgift som godtgjøres å være svart til bostedslandet.

Håper dette hjelper deg litt videre.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen

Til toppen av siden

Gave til fettere og kusiner

Dag-V., 30.11.2010, kl.23:43:

Hei! Jeg har to fettere på 13 år og en kusine som er 8. Ingen av disse har aksjesparing fra før. Jeg kommer til å gi dem en julegave på 4-500 kroner, men kunne godt tenke meg å gi disse i andeler i Kon-Tiki fremfor rene penger. I og med at jeg ikke har noe forsørgeransvar/myndighetsansvar, hvordan gir jeg dem en andel i deres navn? Dette vil jo ikke bli en spareavtale, men jeg kunne tenke meg å "fylle på" kontoen ved fremtidige bursdager/fremtidige julaftener. Jeg har vel heller ingen myndighet til å opprette VPS-konto for dem (?) Hvilke signaturer må jeg skaffe fra mine onkler og tanter for å få opprettet disse VPS-kontoene og hva gjør jeg for å få satt inn penger på fond til mine fettere og kusiner denne gangen og i fremtiden? Og må jeg også innhente personnumre fra onkler og tanter for å opprette dette, da jeg antar de må stå som disponenter av kontoen? På forhånd takk for svar

Hei Dag-V,

Du kan helt enkelt opprette VPS konto og gi fondsandeler som gave til dine fettere og kusine. Trykk her for å kjøpe gavebrev elektronisk. Når du benytter deg av det elektroniske skjemaet gir du fondsandeler i gave tilsvarende det beløpet du fører opp. Ønsker du å gi flere andeler til neste år /måned står du og andre venner/bekjente fritt til dette. For at vi skal kunne opprette et kundeforhold må vi få oppgitt fødsels- og personnummeret til mottaker av gaven.

I tillegg er det regler angående legitimasjon. Signerer du med BankID trenger du ikke levere kopi av legitimasjon.

Når gavebrevet er gitt, er det foreldrene til den umyndige som disponerer midlene i fellesskap. Hvis dine onkler/tanter ønsker å bestille passord til sine barns VPS konto i etterkant kan de fylle ut dette skjemaet. I så fall er det de som må signere på denne blanketten.

Et lite tips til dere som ønsker å gi gave i fondsandeler før jul:
Kjøper du gavebrev med BankID (følg lenken over) kan du kjøpe gavebrev helt frem til julaften og få selve gavebrevet tilsendt som epost enten til deg selv eller mottaker. Fyller du inn den ordinære gavebrevsblanketten må du huske at også Posten har høytid i julen. Derfor anbefaler vi at blanketter for gavebrev blir sendt inn i god tid før julaften. Når andelene er registrert på mottaker vil han/hun motta et brev fra Verdipapirsentralen (VPS). Dersom du selv skal overrekke gavebrevet personlig til mottaker og dermed ikke vil ødelegge overraskelsen på forhånd ved at mottaker får en kvittering fra VPS, kan du påføre følgende tekst øverst på blanketten: ”Ønsket tegningsdato 22.12.08” før du sender denne inn til oss. Det er denne tegningsdatoen som da vil være retningsgivende for kursdato på andelene og som også er den dagen du må ha dekning for tegningsbeløpet på din bankkonto. Vi vil sende gavebrevet i posten til deg så raskt som mulig etter at blanketten for gavebrev er mottatt hos oss, men vil vente med å foreta tegningen til den angitte datoen.

Vennlig hilsen
Joachim

Til toppen av siden

Spare til barnebarn

Trond, 01.12.2010, kl.12:09:

Jeg har akkurat blitt bestefar og ønsker å gi aksjefond til mitt barnebarn. Hvordan bør jeg plassere dette? På ett eller flere fond? Hvor mye kan jeg gi?

Hei Trond og gratulerer med barnebarn.

SKAGEN Fondene tilbyr tre aksjefond med globale mandat. I utgangspunktet får du tilstrekkelig risikospredning ved å være investert i ett av våre tre aksjefond. Det er fordi at våre aksjefond normalt er investert i 80 -100 selskaper. Det er likevel tre ulike hovedforvaltere som forvalter tre ulike fond. Alle våre aksjefond er egnet for langsiktig sparing, og mange velger derfor en kombinasjon av fondene.

Kort beskrevet passer SKAGEN Global for investorer som ønsker å spre sine investeringer over hele verden og oppnå diversifisering, både geografisk og bransjemessig. Fondets fokus er på undervurderte enkeltselskaper, kombinert med en fornuftig spredning av porteføljen

SKAGEN Vekst passer for investorer som ønsker å balansere norske og globale investeringer samtidig som de oppnår diversifisering både geografisk og bransjemessig.

SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i vekstmarkedene. Fondet gir muligheter for ekstraordinær avkastning ved å investere i områder med stort vekstpotensial. Risikoen er imidlertid noe høyere enn for et globalt fond som i hovedsak investerer i utviklede markeder.

Fra og med 1.januar 2010 kan du gi inntil ½ G (G = Folketrygdens grunnbeløp) altså 36 411 kroner hvert år til hvem du vil av nære og fjerne slektninger, uten at mottaker må betale arveavgift. Besteforeldre eller foreldrepar kan altså til sammen gi inntil kr 72 881 i 2010. Dersom dere ønsker å gi gaver i 2011 vil dette beløpet stige til 75 641kr.

Mvh
Joachim

Til toppen av siden

Sparing til barn

Camilla, 01.12.2010, kl.12:08:

Jeg ønsker å opprette en spareavtale til min datter på 7 mnd. Hvordan bør jeg spare i mitt eller i min datters navn?

Hei Camilla

Det er ikke lett å gi et eksakt svar på om hvorvidt du skal spare i ditt eget navn eller i barnets navn. Under har vi derfor lagt ved både fordeler og ulemper med begge alternativer.

Sparing i barnets navn:
Andelene registreres på barn/mindreårige, og ved for eksempel å opprette spareavtaler i dine barns fødselsnummer kan du spare faste beløp hver måned eller foreta nye innskudd etter ønske.

Fordeler: Dersom andelene står i barnets navn vil ikke disse inngå i boet dersom foreldre skilles eller faller fra. Frem til barnet fyller 18 år har begge foreldre/foresatte i fellesskap disposisjonsrett over barnets midler.

Ulemper: Dersom barnets verdier overstiger 75 000 kroner kan overformynderiet begrense foreldrenes disposisjoner, og overta forvaltningen av pengene til barnet er 18 år. Dette kan du imidlertid unngå ved å krysse ”JA” i feltet for overformynderi på følgende blankett.

Er man student og har en nettoformue som overstiger kr 269 168 (nivå for 2011 er kr 278 589) vil dette medføre reduserte stipendmuligheter i Lånekassen. Stipendet reduseres da med to prosent pr. mnd.

Sparing i foresattes/givers navn:
Ved å opprette et nytt VPS nummer i SKAGEN som merkes med barnets navn, vil du kunne skille dette fra din egen sparing.

Fordeler: Foresatte/giver har full kontroll og kan selv disponere midlene fritt. Fordeler med denne løsningen er først og fremst at en da selv har oversikt over andelene som er dedikert barnet. Du kan gi periodiske ytelser til barna under studietilværelsen uten at det blir arveavgift på beløpene. Du kan selv velge tidspunkt for evt. overdragelse til barna.
 
P.t kan du gi fondsgaver til en verdi av kroner 36 440(1/2 G) hvert år, uten at mottaker må betale avgift på dette. Dette betyr at man hvert år kan motta gaver for 1/2 G (G = folketrygdens grunnbeløp) fra hver av besteforeldrene og foreldrene, uten at det går ut over fribeløpskvoten – som for tiden er 470.000 kroner.

Ulempe: Når du eventuelt senere overfører andelene til barna vil beløpet inngå i arveavgiftsgrunnlaget. Dersom andelene står i foresattes/givers navn vil disse inngå i boet dersom foreldrene/giver skilles eller faller fra. Det er ingen juridiske rettigheter knyttet til at en VPS-konto merkes med et barns navn. Da må det foreligge et testament hvor gaven er spesifisert.

Generelt mener vi at reelle gaver bør stå i barnas navn mens generell sparing gjerne kan stå i foresattes navn. Velger du å fortsette sparingen i ditt navn kan du imidlertid opprette VPS konto til hvert av dine barn og deg selv.

Ønsker du ytterligere veiledning er du velkommen til å ta kontakt med oss på tlf 04001.

Mvh
Joachim

Til toppen av siden

Arvefordeling.

Aud og Arne, 30.11.2010, kl.19:24:

Ektepar med 3 barn ønsker å gjøre et av barna arveløs. Alle ved sine fulle fem. Hvordan?

Hei Aud og Arne,

Arveretten er en rett som er fastsatt av Stortinget, som den enkelte ikke selv bestemmer. Følgelig kan man ikke frata noen deres lovbestemte arverett. Arveretten er imidlertid begrenset oppad, gjennom pliktdelsarven, og man står fritt til å testamentere verdier som overstiger pliktdelsarven til hvem man vil.

Med vennlig hilsen,
Joachim Skagen

Til toppen av siden

Sikreste spareform 6 måneders tidshorisont

Jan Ulven, 30.11.2010, kl.16:05:

Gitt at vi igjen havner i turbulente markedsforhold og får et snev av panikken fra høsten 2008 igjen, hva vil da være det sikreste sparealternativ på et halvt års sikt?

Hei Jan,

Dersom vi havner i turbulente markedsforhold og du som aksjefondssparer ikke tåler fall i fondskursene bør du plassere deler eller hele din fondsbeholdning i pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente.

Jeg tror imidlertid ikke det er en god strategi å prøve å time markedet gjennom å gå kortsiktig inn og ut av fond. Faren er at en går inn på feil tidspunkt eller ikke klarer å komme inn i fondene igjen når markedet stiger igjen. I hver oppgangsperiode er det helt normalt med perioder der fondskursene korrigerer ned. Basert på historikk ser en at Oslo Børs kan ha en til to perioder i året med 10 -15% kursfall. Det en ser i det lange løpet er at aksjemarkedets bunner blir forlatt for godt og at aksjemarkedet så strekker seg til nye kursrekorder. Dermed vil korreksjoner ofte være en kjøpsmulighet for den tålmodige fondssparer som har et lengre perspektiv på sparingen. Korreksjoner gjør jo at en kan kjøpe de samme fondsandelene til en lavere kurs.

En generell anbefaling vil være å kjøpe fondsandeler:
-       Når du har penger, og de er definert som langsiktige
-       Når markedene faller kraftig ”uten grunn” - utnytt psykoser 

Du bør selge:

-       når målet med sparingen er nådd, 
-       dersom en ikke lenger har tillit til forvalter (avkastning/service)
-       dersom sparepengene endrer motiv/karakter
-       dersom en ikke lenger tåler kortsiktige svingninger (mister nattesøvn)

I mellomtiden er aksjefond en spareform som kan gi deg god avkastning ved at du deltar i verdiskapingen som skjer i næringslivet gjennom langsiktighet og aksept av kurssvingninger.

Ønsker du å ta en gjennomgang av din portefølje og diskutere vekting mellom aksje- og rentefond er du velkommen til å ta kontakt med oss for en fondsprat.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen

Til toppen av siden

SKAGEN Tellus

Erling, 30.11.2010, kl.12:13:

-Hvordan vurderes utsiktene for SKAGEN Tellus i tida framover?

Hei Erling

Vi har et mål om en avkastning på om lag 6 prosent per år de neste tre årene.

  • Vi legger til grunn at de korte rentene i OECD-området vil gradvis normalisere seg de neste tre årene og legge seg på ca. 3 prosent ved utgangen av perioden.
  • For hver investering i lange obligasjoner setter vi opp et krusmål. Om vi når kursmålet gradvis i løpet av en treårsperiode, blir ekstravkastningen ca. 2 prosent per år.
  • I noen tilfeller forventer vi at den lokale valutaen vil stige mot EUR. Det er veldig vanskelig å si noe spesifikt om forventet stigning i valuta, men vi formener likevel at den vil være minst 2 prosent per år.
  • I sum gir dette oss en avkastning på om lag 6 prosent per år

Hilsen
Jane

Til toppen av siden

1970

inger, 30.11.2010, kl.12:03:

har en sønn som er født i 1970 tenkte å spare litt til han, hvor mye kan /bør jeg spare i året for at det skal bli noe når han blir 60 mvh Inger

Hei Inger,

Minimumsbeløpet for å opprette spareavtale i SKAGEN Fondene er kr 250 for våre aksjefond og kr 1000 i våre rentefond. Ettersom tidshorisonten for sparingen er 20 år vil nok mange foretrekke å spare i ett eller flere av våre aksjefond ettersom forventet avkastning er høyest over en så lang spareperiode.

En spareavtale på kr 250 vil gi et forventet sluttbeløp på kroner 143 166 med 8% gjennomsnittsavkastning i spareperioden.

I tillegg til tidshorisont på sparingen avhenger fondsvalget blant annet av sparemål, holdning til risiko, erfaring og behov for kapital i spareperioden. Med bakgrunn i den informasjonen du har gitt kan jeg bare vise hva verdien av din sparing kan bli med ulike forutsetninger.

Tabellen viser at når man skal spare over lang sikt utgjør små differanser i avkastningen mye på sluttbeløpet. Det er derfor viktig at man plasserer langsiktige sparepenger der forventet avkastning er høyest. Aksjefond gir høyere forventet avkastning enn bank og obligasjoner. Fondets kurser vil svinge, men i det lange løpet vil tiden jobbe for deg og spareavtalen gjøre at gjennomsnittskusen din over tid blir god. Forbeholdet er at man også sparer når fondets kurser går ned.

Dersom du sparer kr 1000 i måneden i 20 år og oppnår en gjennomsnittsavkastning på 4% vil sluttbeløpet være 365 014. Dersom gjennomsnitts avkastningen hadde vært 8% kan du lese av tabellen at sluttresultatet ville blitt 572 603. 

Kr 1000 pr mnd

i:

 5 år

10 år

15 år

20 år

25 år

4 %

 

66 392

147 173

245 448

365 014

510 482

8 %

 

73 405

181 275

339 752

572 603

914 733

12 %

 

81 090

224 020

475 877

919 726

1 701 926

             

Kr 2000 pr mnd

i:

 5 år

10 år

15 år

20 år

25 år

4 %

 

132 783

294 346

490 897

730 028

1 020 964

8 %

 

146 811

362 549

679 505

1 145 207

1 829 465

12 %

 

162 179

448 039

951 755

1 839 452

3 403 852

             

Kr 3000 pr mnd

i:

 5 år

10 år

15 år

20 år

25 år

4 %

 

199 175

441 519

736 345

1 095 042

1 531 446

8 %

 

220 216

543 824

1 019 257

1 717 810

2 744 198

12 %

 

243 269

672 059

1 427 632

2 759 179

5 105 779

             

Kr 4000 pr mnd

i:

 5 år

10 år

15 år

20 år

25 år

4 %

 

265 566

588 691

981 794

1 460 056

2 041 929

8 %

 

293 621

725 099

1 359 010

2 290 414

3 658 930

12 %

 

324 359

896 079

1 903 509

3 678 905

6 807 705

Hva fremtidig avkastning blir er utsikkert og vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Se for øvrig tidligere spørsmål om fordeler og ulemper ved å spare i barn eller foreldres navn.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 04001 eller prøv vår sparekalkulator for å se hva sparingen din kan bli under andre forutsetninger.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen

Til toppen av siden

Salg av andeler

Arne Teigen, 27.11.2010, kl.09:51:

Hei. Kan jeg selge andeler, uten å utløse gevinst ? ( andeler fratrukket gevinst ) ??

Hei Arne

Svaret på ditt spørsmål er kort og godt nei. Hvorfor? Når man sparer i aksjefond blir kronebeløpet du sparer gjort om til fondsandeler ved kjøpstidspunktet. Hvor mange andeler du får per kjøp avhenger av sparebeløpet og fondskursen. En økning i fondskursen (andelskursen) etter kjøpstidspunkt medfører at din fondsbeholdning stiger i verdi. Det er altså ikke ”sparebeløpet” i seg selv som utvikler seg, men verdistigningen kommer som et resultat av at fondskursens verdi øker.

Anta at du kjøpte andeler i SKAGEN Kon-Tiki for kr 10 000  4. januar i år når kursen i SKAGEN Kon-Tiki var kr 475,61. Når transaksjonen var gjennomført ville du sett at du hadde fått 21,03 andeler i fondet. Dersom du så solgte de samme fondsandelene 30. November når kursen var kr 574,14 ville din totale utbetaling vært (21,03 andeler x kr 574,14) = kr 12 074. Realisert gevinst ville i dette tilfellet altså vært kr 2074.

Men hvordan ville regnestykket sett ut dersom du i stedet for å selge alle andelene kun ønsket å selge den urealiserte ”gevinsten” på kr 2074? Først må vi se hvor mange andeler du måtte selge for å få utbetalt dette beløpet. Kr 2074/ 574,14 betyr salg av 3,61 andeler. Kostpris på disse andelene var 3,61 x 475,61 = kr 1717. Altså ville den realiserte gevinsten ikke vært kr 2074, men kr 357 (2074 – 1717).

Din gjenværende fondsbeholdning i fondet ville vært (21,03 -3,61) = 17,42 andeler.  Markedsverdi på gjenværende fondsbeholdning ( 574,14  x 17,42) = kr 10 002 Urealisert gevinst på gjenværende fondsbeholdning (12 074 – (17,42 x 475,61)) = kr 1717.

Hva den skattemessige gevinst en blir til slutt avhenger også av om du har opparbeidet deg skjermingsfradrag på de andelene som blir solgt. . Skjermingsfradraget er en skattemessig positiv bieffekt ved å spare i aksjefond og gjør at den skattbare gevinsten når du selger andelene, kan bli redusert. Som sparer i verdipapirfond trenger du imidlertid ikke bekymre deg for kompliserte utregninger etter som utregningene blir gjort for deg og fremkommer i realisasjonsoppgaven som du kontrollerer før innlevering av selvangivelse.

 Mer om skatt og aksjefond kan du lese om her

Håper dette var oppklarende. Ta gjerne kontakt med oss på tlf for ytterligere forklaringer.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen

Til toppen av siden

Pensjonssparing

Anonym, 25.11.2010, kl.18:28:

Hei!! Jeg er i dag 54 år,og er intr, i å få råd hva jeg bør gjøre ( hvordan spare),for å få " en ekstra slant når jeg evt, slutter i jobb når jeg er 62 år( i 2018),evt, trapper ned, få mer fri. Mvh. Solveig.

Hei Solveig,

Hvilken type fond du skal velge, eller kombinasjonen av disse avhenger av hva du ønsker å oppnå, og den risikoen du er villig til å ta for å oppnå målet ditt. Du sier at du har en plan om å gå av om 8 år, men du forteller ikke hvor mye du ønsker i årlige/månedlige utbetaling i tillegg til din forventede pensjon, og hvor lenge du ønsker at utbetalingen skal vare. Du oppgir heller ikke hva du har i sparekapital i dag og hva du evner å spare i måneden. Jeg vil derfor anbefale deg at du tar kontakt med oss på telefon 04001 slik at vi sammen kan kartlegge din økonomi og sammen lage en strategi for pensjonssparingen.

Under skal jeg likevel komme med noen generelle betraktninger angående pensjonssparing.  

For mange skjer salg av aksjefond i forbindelse med pensjonen. Dette er i tråd med at man skal ta lavere risiko (noe som gir større forutsigbarhet og stabilitet i verdiutviklingen på fondsbeholdningen) etter hvert som tidshorisonten for sparingen blir kortere. På den annen side lever vi stadig lenger og du som flere andre ønsker å begynne pensjonstilværelsen før de fylte 67år. At en skal nyte en pensjonisttilværelse i 15 – 20 år ligger altså i forventningene. Slik sett er det fornuftig å ha en del penger stående i aksjefond – uansett alder.

Generelt kan man si at midler som plasseres i aksjefond bør være langsiktig sparing. Som tommelfingerregel sier vi at en bør ha minimum 5 års tidshorisont på grunn av svingningene i fondskursene. Sett i forhold til din sparehorisont bør du absolutt kunne vurdere å sette opp en spareplan i våre aksjefond som gir høyest forventet avkastning på sikt. Når det er sagt skal du etter hvert som tidspunktet for uttak nærmer seg være påpasselig på egen risikoprofil og ikke minst din strategi for uttak. Skal du selge alt i en omgang eller spre uttakene over tid?

Setter du opp en spareplan på kr 4000 per måned over den neste 8 års perioden vil du sitte igjen med et forventet sluttresultat på vel 500 000. Da forutsetter vi 8% i gjennomsnittlig forventet avkastning i aksjefond og 4,5% i rentefond. Spørsmålet så er hvor mye du må ta ut årlig fra fondssparingen din for å opprettholde den levestandarden du ønsker. For mange kan uttaksavtale være løsningen.

Jeg vil imidlertid igjen oppfordre deg til å ta kontakt med en av våre formuesforvaltere slik at vi kan rådgi deg på best mulig måte.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen  


Til toppen av siden

Gearing

Shimano, 24.11.2010, kl.18:11:

Hei. Jeg kan starte med litt nøkkeltall. Min alder er 40 år. Min årslønn er 618k, og jeg eier egen leilighet (2,4M). Jeg sparer 17,5k i måneden. Jeg har 617k i bruttogjeld, og ca. 360k i aksjefondsandeler hos dere (Gl og KT). Dette gir en nettogjeld på ca. 255k. Jeg har noen hundre tusen i ubenyttet kredittramme på fleksilånet. Jeg vurderer å geare fondsandelene litt, men er litt fastlåst i beslutningsprosessen. Dermed lurer jeg på hvilke råd dere vil gi vedrørende den slags. Hvordan skal man for eksempel tenke for å finne et praktisk og fornuftig gjeldsnivå? Hvis jeg bestemmer meg for å geare med ett eller annet beløp - hvor lang tidsperiode bør jeg fordele innkjøpene over? Er det andre ting man bør ha i bakhodet når man vurderer slikt? Bør man vurdere andre aktiva enn bare aksjer? Min tidshorisont er for øvrig ganske lang.

Hei Shimano og takk for ditt spørsmål.

Mitt inntrykk er at din finansielle posisjon er svært solid. Du oppgir et bruttogjeldnivå i forhold til inntekt på 1 og belåningsgrad i forhold til boligverdi på ca 25%. At du i tillegg har en årlig sparing på 210 000 og buffer i aksjefond på vel 360 000 gir deg økonomisk fleksibilitet og en ”gearing” på et par hundre tusen bør kunne betjenes greit med de nøkkeltallene som du oppgir. Således virker det for meg som om du er i posisjon til kunne bygge opp en solid formue på sikt og kan ta gradvis høyere risiko dersom du ønsker dette gjennom videre sparing eller økt belåning.

For at det skal være lønnsomt å ta opp lån for å kjøpe aksjefondsandeler må avkastningen i aksjefond være høyere enn merkostnaden ved låneopptaket. Det er usikkerhet knyttet til fondets avkastning i neste periode, og dersom du har flytende rente på fleksilånet er det også usikkerhet knyttet til den faktiske lånekostnad ved låneopptaket. For selv om rentenivået i dag er lavt vil det være fornuftig å ta høyde for fremtidige renteøkning i slike regnestykker. Et annet spørsmål er hvor lenge du tåler å vente på ønsket avkastning mens du betjener et høyere gjeldsnivå og i hvilken grad du tåler verdisvingningene på din ”gearede” portefølje. 20% kursfall på en portefølje med verdi på kr 700 000 er kr 140 000 mot 72 000 på dagens portefølje. Andre forhold å ta hensyn til er jobbsituasjon, andre løpende kapitalbehov osv.

For å redusere risiko på en eventuell engangsinvestering på et par hundre tusen kan inngangen spres på flere innganger. Fordelen med å spre inngangen i aksjefondene er at timingsrisikoen reduseres. Hvis det inntreffer en nedgangsperiode rett etter første inngang blir tapet langt mindre sammenliknet med et engangsinnskudd. Prisen en betaler for denne strategien kan være en lavere gjennomsnittsavkastning i spareperioden. Antall innganger avhenger av hvor mye du ønsker å sikre seg på timingsrisiko kontra risiko for at fondskursene også kan stige i denne perioden. Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, men gjennom en rådgivningssamtale kan vi diskutere oss frem til en mulig løsning.

Dersom du ikke benytter deg av fleksilånet men fortsetter månedlig sparing på 17 500 i aksjefond måneden i tillegg til dine 360 000 som du i dag har i aksjefond vil dette samlet kunne gi en fondsformue på i overkant av 3,8 millioner om 10 år. Da legges til grunn en forventet gjennomsnittsavkastning i spareperioden på 8%. Når det er sagt er ambisjonsnivået og målet til SKAGENs aksjefond å gi en bedre avkastning enn 8%.

Du har gitt mye informasjon men altså ikke helt tilstrekkelig for at jeg skal kunne gi et konkret råd. Jeg vil anbefale at du tar kontakt med en av våre formuesforvaltere slik at vi kan gi deg best mulig råd i forhold til din situasjon.

Med vennlig hilsen
Joachim Skagen

Til toppen av siden

sparing til barnebarn

Astrid Larner, 24.11.2010, kl.17:34:

Har et par ganger satt inn et beløp til et barnebarn på Vekst. Global og Kon Tiki. (ingen fast spareavtale) Har da fyllt ut en blankett og sendt dere. Er det en enklere måte jeg kan gjøre dette på? Kan jeg som giver, ikke foresatt, få tilgang (passord) til å følge med gevinst/tap på denne "gaven"? Jeg synes det kunne være litt morsomt. Spør jeg foreldrene hvor stor gevinsten er svarer de alltid at det aner de ikke.

Hei Astrid,

Tidligere var det slik at du måtte fylle ut og sende inn blankett for gavebrev enten som et skannet vedlegg per e-post; kundeservice@skagenfondene, per faks 51 86 37 00 eller per post. En forbedring og lettere løsning vil være å gi gavebrev ved bruk av din BankID.

Du må som tidligere legge inn informasjon om mottaker, du som giver og hva du ønsker som hilsen på gavebrevet, men signerer du med din BankID slipper du å sende inn blanketten. Da skjer hele handelen elektronisk. Dersom du ønsker å skrive ut gavebrevet på din egen PC kan du få tilsendt dette per e-post. Ønsker du at vi skal sende gavebrevet direkte til mottaker eller deg som giver huker du heller av for ett av disse valgene.

Vi håper disse forbedringene blir tatt godt i mot og at du fortsetter å gi dine barnebarn fondsandeler som en inspirasjon til gode sparevaner i fremtiden.

Når gavebrevet er gitt, er det foreldrene til den umyndige som disponerer midlene i fellesskap. Det er også de som må fylle ut skjema for bestilling av passord til barn/umyndige dersom de ønsker tilgang for å sjekke verdiutviklingen på andelene. Du kan dessverre ikke bestille denne tilgangen på Deres vegne.

Med vennlig hilsen
Joachim

Til toppen av siden