Vis innholdet Gå til søk

SKAGEN Global A

SKAGEN Global investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper i ulike bransjer over hele verden. Målet er å oppnå best mulig avkastning i forhold til risiko innenfor fondets investeringsmandat.  Les mer om fondet (pdf)

 
Kurs Tilleggsinformasjon
1384,0430 27.05.2015

Fondets referanseindeks før 1. januar 2010 var MSCI World Index.

 
Avkastning (pr 27.05.2015)
  SKAGEN Global A Ref.indeks*
Hittil i år 9,08 % 9,94 %
Siste år 22,91 % 38,49 %
Siste 3 år 22,40 % 26,02 %
Siste 5 år 13,97 % 16,07 %
Siste 10 år 11,51 % 8,39 %
Siden start 15,90 % 4,87 %
Kurs 1384,0430
Avkastning utover 12 mnd er annualisert
*Ref.indeks: MSCI AC
 

Vis avkastning for gitt dato

Beregn avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.