Vis innholdet Gå til søk

SKAGEN Global A

SKAGEN Global investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper i ulike bransjer over hele verden. Målet er å oppnå best mulig avkastning i forhold til risiko innenfor fondets investeringsmandat.  Les mer om fondet (pdf)

 
Kurs Tilleggsinformasjon
1065,2041 15.04.2014

Referanseindeks før 1.1.2010 var MSCI World Index.

 
Avkastning (pr 15.04.2014)
  SKAGEN Global A Ref.indeks*
Hittil i år -2,75 % -2,53 %
Siste år 19,13 % 18,60 %
Siste 3 år 9,06 % 11,44 %
Siste 5 år 14,77 % 12,45 %
Siste 10 år 10,45 % 4,68 %
Siden start 15,23 % 2,88 %
Kurs 1065,2041
Avkastning utover 12 mnd er annualisert
*Ref.indeks: MSCI AC
 

Vis avkastning for gitt dato

Beregn avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.