Vis innholdet Gå til søk

SKAGEN Global A

SKAGEN Global investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper i ulike bransjer over hele verden. Målet er å oppnå best mulig avkastning i forhold til risiko innenfor fondets investeringsmandat.  Nøkkelinformasjon for investorer (pdf)

 
Kurs Tilleggsinformasjon
1282,8985 01.09.2015

Fondets referanseindeks før 1. januar 2010 var MSCI World Index.

 
Avkastning (pr 01.09.2015)
  SKAGEN Global A Ref.indeks*
Hittil i år 1,11 % 4,35 %
Siste år 8,60 % 22,70 %
Siste 3 år 17,16 % 22,26 %
Siste 5 år 12,05 % 15,09 %
Siste 10 år 9,71 % 7,37 %
Siden start 15,17 % 4,50 %
Kurs 1282,8985
Avkastning utover 12 mnd er annualisert
*Ref.indeks: MSCI AC
 

Vis avkastning for gitt dato

Beregn avkastning

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Lavere risiko
Lavere mulig avkastning
Høyere risiko
Høyere mulig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.