Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondspakker

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 21.03.2019 113,74 NOK 5,00 % - -
SKAGEN Select 80 21.03.2019 111,49 NOK 4,54 % - -
SKAGEN Select 60 21.03.2019 109,06 NOK 3,68 % - -
SKAGEN Select 30 21.03.2019 102,87 NOK 2,25 % - -
SKAGEN Select 15 21.03.2019 102,23 NOK 2,09 % - -

Sist oppdatert

21.03.2019

Kurs

113,74 NOK

Hittil i år

8,78 %

Siste 12 mnd

5,00 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

21.03.2019

Kurs

111,49 NOK

Hittil i år

7,34 %

Siste 12 mnd

4,54 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

21.03.2019

Kurs

109,06 NOK

Hittil i år

5,64 %

Siste 12 mnd

3,68 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

21.03.2019

Kurs

102,87 NOK

Hittil i år

3,38 %

Siste 12 mnd

2,25 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

21.03.2019

Kurs

102,23 NOK

Hittil i år

2,82 %

Siste 12 mnd

2,09 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 22.03.2019 1 780,62 NOK 12,05 % 9,79 % 10,78 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22.03.2019 855,44 NOK -1,56 % 8,63 % 8,08 %
SKAGEN m2 A 22.03.2019 215,91 NOK 15,19 % 13,58 % 14,99 %
SKAGEN Focus A 22.03.2019 117,91 NOK -1,67 % 8,85 % -
SKAGEN Vekst A * 22.03.2019 2 347,70 NOK 2,78 % 7,69 % 7,19 %
SKAGEN Insight A 22.03.2019 101,40 NOK -3,41 % - -

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

1 780,62 NOK

Hittil i år

8,78 %

Siste 12 mnd

12,05 %

Siste 3 år

9,79 %

Siste 5 år

10,78 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

855,44 NOK

Hittil i år

10,87 %

Siste 12 mnd

-1,56 %

Siste 3 år

8,63 %

Siste 5 år

8,08 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

215,91 NOK

Hittil i år

10,76 %

Siste 12 mnd

15,19 %

Siste 3 år

13,58 %

Siste 5 år

14,99 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

117,91 NOK

Hittil i år

10,54 %

Siste 12 mnd

-1,67 %

Siste 3 år

8,85 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

2 347,70 NOK

Hittil i år

8,78 %

Siste 12 mnd

2,78 %

Siste 3 år

7,69 %

Siste 5 år

7,19 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

101,40 NOK

Hittil i år

16,78 %

Siste 12 mnd

-3,41 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 22.03.2019 115,87 NOK 5,79 % 3,10 % 6,62 %
SKAGEN Avkastning 22.03.2019 139,63 NOK 1,95 % 2,44 % 2,50 %
SKAGEN Høyrente 22.03.2019 101,33 NOK 1,42 % 1,56 % 1,61 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

115,87 NOK

Hittil i år

1,70 %

Siste 12 mnd

5,79 %

Siste 3 år

3,10 %

Siste 5 år

6,62 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

139,63 NOK

Hittil i år

1,53 %

Siste 12 mnd

1,95 %

Siste 3 år

2,44 %

Siste 5 år

2,50 %

Sist oppdatert

22.03.2019

Kurs

101,33 NOK

Hittil i år

0,54 %

Siste 12 mnd

1,42 %

Siste 3 år

1,56 %

Siste 5 år

1,61 %

Vi fyller 25 år!

I 25 år har vi utvidet horisonten. I dag har SKAGEN et bredere perspektiv og større tilbud enn noen gang. Og reisen fortsetter..

Fondsguiden

Kalkulatoren hjelper deg å velge fond, hvor lenge du bør spare og med hvilken risiko.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond og banksparing.

Pensjonskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye du bør spare til pensjon.
Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.